Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 24 januari 2017
Publicatiedatum:16-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanbesteding website beschrijvend document

De Raad van Bestuur besluit om het Beschrijvend document vast te stellen.

Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage op aanvraag: onderwerp spoedeisende hulp en acute verloskunde

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Beschikbaarheidsbijdrage op aanvraag' met kenmerk BR/REG-17180 vast te stellen

Naar boven