Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 20 december 2016
Publicatiedatum:06-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Zorgspecifieke concentratietoets 

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie tussen Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en Stichting Curamus waarop de aanvraag betrekking heeft.

De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter om het besluit te ondertekenen.

Goedkeuringsbesluit concentratie Erasmus MC - ADRZ

De Raad van Bestuur verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie tussen Erasmus MC en ADRZ waarop de aanvraag betrekking heeft.

De Raad van Bestuur machtigt de voorzitter om het besluit te ondertekenen.

Regelgeving innovatie voor kleinschalige experimenten

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels en nadere regel vast te stellen:

  • 'Innovatie voor kleinschalige experimenten' met kenmerk BR/REG-17163.
  • 'Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten' met kenmerk BR/REG-17164.
  • 'Innovatie voor kleinschalige experimenten' met kenmerk NR/REG-1736.

Regelgeving Kostprijsmodel msz   

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Kostprijsmodel zorgproducten medisch- specialistische zorg' met kenmerk BR/REG-17173 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de nadere regel 'Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch-specialistische zorg' met kenmerk NR/REG-1740 inclusief de bijlagen vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de directeur Regulering te mandateren om bij aanpassingen, voortkomend uit de consultatieronde, het Excel-aanleverformulier opnieuw vast te stellen.

Monitor contractering medisch-specialistische zorg

De Raad van Bestuur besluit om de monitor contractering msz te publiceren.

Treeknormen ggz (zorgplicht)

De Raad van Bestuur besluit om de Treeknormen ggz niet nader in te vullen.

De Raad van Bestuur besluit om de brief aan de minister vast te stellen en te publiceren.

Naar boven