Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 19 april 2016
Publicatiedatum:24-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beëindiging verouderde regelgeving

De raad van bestuur besluit het voorgestelde intrekkingsbesluit vast te stellen met inachtneming van de juridische technische opmerkingen. Dat betekent dat de volgende beleidsregels en nadere regel daarmee worden ingetrokken:

  • "beleidsregel voor trombosediensten" BR/CU-2123
  • beleidsregel "huisartsenlaboratoria" BR/CU-2124
  • beleidsregel "Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten" BR/CU-2110
  • nadere regel "Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten" NR/CU-259

Plan van Aanpak doorontwikkeling DBC's Medisch Specialistische Zorg

De raad van bestuur besluit om het "Plan van aanpak middellange termijn doorontwikkeling dbc's medisch specialistische zorg" vast te stellen.

Doorontwikkeling productstructuur medisch specialistische revalidatiezorg

De raad van bestuur besluit om het plan van aanpak "Doorontwikkeling van de productstructuur medisch specialistische revalidatiezorg" vast te stellen.

Wijziging nadere regel PGB en hulpmiddelen (CA-NR-1653b)

De raad van bestuur besluit de gewijzigde nadere regel "Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen" 16 CA-NR-1653b vast te stellen.

Naar boven