Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 16 februari 2016
Publicatiedatum:23-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel tandheelkunde zorg 2016

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel "Tandheelkundige zorg 2016" BR/CU-7164 vast te stellen, inclusief de aanvulling dat de prestaties J06, J07 en J15 ook in combinatie met prestatie J80 gedeclareerd kunnen worden en inclusief de aanvulling dat prestatie J12 niet in combinatie met prestatie J80 gedeclareerd kan worden. 
 

Invoering DSM-5

De raad van bestuur stelt het voorgestelde advies vast. Dit betekent dat de NZa in het advies aan VWS opneemt dat als DSM-5 ingevoerd wordt, er een sterke voorkeur is voor optie 1, waarbij classificatie in DSM-5 plaatsvindt en bekostiging volgens DSM-IV.>


Accountsprotocol 2015 – beschikbaarheidsbijdrage (MVO)

De Raad van Bestuur besluit het "accountantsprotocol beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2015" vast te stellen.


Nadere regel aanlevering kostprijsgegevens (NR/CU-569)

De raad van bestuur besluit om de nadere regel “Aanlevering kostprijsgegevens ggz/fz” NR/CU-569 vast te stellen.

Zienswijze horizontaal toezicht

De raad van bestuur besluit de zienswijzebrief horizontaal toezicht vast te stellen en te publiceren.

Naar boven