Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 5 januari 2016
Publicatiedatum:04-01-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Rapport Ontwikkeling algemene ziekteoverstijgende kwaliteitsindicatoren

De raad van bestuur besluit het rapport Ontwikkeling Algemene Ziekteoverstijgende kwaliteitsindicatoren vast te stellen.

SKION-begroting 2016

De raad van bestuur besluit de individuele tariefbeschikking voor SKION vast te stellen.

Model Jaarverslaggeving 2015 CAK

De raad van bestuur besluit, voor de onderdelen waarop de NZa toezicht houdt en onder voorbehoud dat VWS de overige onderdelen vaststelt, het Model Jaarverslaggeving 2015 CAK vast te stellen.

Twee afzonderlijke add-onprestaties voor ustekinumab

De raad van bestuur besluit om ambtshalve een prestatie- en tariefbeschikking af te geven, waarin voor de stofnaam ustekinumab twee afzonderlijke add-on prestaties worden vastgesteld, te weten:
a)  ustekinumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per eenheid van 45 mg, maximumtarief € 3.459,13 (incl. 6% BTW);
b)  ustekinumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per eenheid van 90 mg, maximumtarief € 3.537,01 (incl. 6% BTW).

Naar boven