Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 17 december 2015
Publicatiedatum:02-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Reglementen raad van advies en audit committee en wijziging Bestuursreglement in verband met grondslag voor raad van advies en audit committee en toepasselijkheid Gedragscode Integriteit ten aanzien van rvb-leden

De raad van bestuur besluit het gewijzigde bestuursreglement en het wijzigingsbesluit vast te stellen.

De raad van bestuur besluit het reglement voor een raad van advies vast te stellen.

De raad van bestuur besluit het reglement voor een audit committee vast te stellen.


Wijziging Mandaatbesluit in verband met nieuwe organisatiestructuur

De raad van bestuur besluit het gewijzigde mandaatbesluit en het wijzigingsbesluit vast te stellen. Dit met inachtneming van de gemaakte opmerkingen.

Naar boven