Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 24 november 2015
Publicatiedatum:02-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing beleidsregel Eerstelijnsdiagnostiek

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Eerstelijnsdiagnostiek' (BR/CU-2148) inclusief de bijbehorende bijlagen en met inachtneming van de technische juridische opmerkingen vast te stellen.

De raad van bestuur besluit dat de beleidsregel 'Eerstelijnsdiagnostiek' met ingang van 1 januari 2017 onder gebracht wordt in de beleidsregel DOT en dat daarmee de beleidsregel Eerstelijnsdiagnostiek komt te vervallen.


B-release GGZ en FZ

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Prestaties en tarieven gespecialiseerde GGZ' (BR/CU-5138) en 'Prestaties en tarieven forensische zorg' (BR/FZ-0024) vast te stellen.

De raad van bestuur besluit de nadere regels 'Gespecialiseerde GGZ' (NR/CU-565) en 'DBBC's, ZZP's en extramurale parameters FZ' (NR/FZ-0015) vast te stellen.

Naar boven