Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 10 november 2015
Publicatiedatum:24-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Overzicht voorgenomen wijzigingen DBC-pakket medisch specialistische zorg 2017

De Raad van Bestuur besluit om de agendering van onderwerpen voor het DBC-pakket 2017 vast te stellen conform het overzicht publiek noodzakelijke aanpassingen DOT 2017 en het
besluitvormingsdocument 1e go RZ17a.

Beleidsregel, nadere regel en tariefbeschikking protonentherapie

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Prestaties en tarieven protonentherapie' (BR/CU-2146) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Regeling protonentherapie' (NR/CU-265) vast te stellen. Deze nadere regel treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.

De Raad van Bestuur besluit om een individuele tariefbeschikking (TB-CU-2062-01) af te geven voor protonentherapie ten aanzien van HollandPTC. Deze tariefbeschikking treedt in werking één dag na bekendmaking.

Naar boven