Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 13 oktober 2015
Publicatiedatum:23-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Verklaring NZa bij convenant Wet langdurige zorg uitvoering- en verantwoording structuur 2015 - 2017

De Raad van Bestuur besluit om de verklaring bij het convenant Wet langdurige zorg uitvoering- en verantwoording structuur 2015 - 2017 niet te ondertekenen. In plaats daarvan zal de Raad van Bestuur het gevraagde commitment van de NZa aan de afspraken in dit convenant bevestigen via een brief aan de staatssecretaris.

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2014 deel 1

De Raad van Bestuur besluit het rapport "Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2014 deel 1 (SR)" vast te stellen.

Naar boven