Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 6 oktober 2015
Publicatiedatum:23-10-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Verzoek Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland om toelating tot de Adviescommissie Cure Eerstelijns Zorg en Ketens

De Raad van Bestuur besluit VGN toe te laten tot de Adviescommissie Cure Eerstelijns Zorg en Ketens.

Fusiebesluit Sint Antonius ziekenhuis en Zuwe Hofpoort ziekenhuis

De Raad van Bestuur besluit de aanvraag voor de concentratie van het St. Antonius ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort ziekenhuis goed te keuren.

Naar boven