Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 13 mei 2015
Publicatiedatum:02-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Algemene verkenning experimenteerartikel Wlz 10.1.2
De raad van bestuur besluit het consultatiedocument vast te stellen.

Advies regulering ergotherapie
De raad van bestuur besluit het advies 'Regulering ergotherapie' vast te stellen, inclusief een nog op te stellen aanbiedingsbrief.

Vaststelling beleidsregel Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2016
De raad van bestuur besluit de beleidsregel "Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2016" vast te stellen.

Naar boven