Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 25 november 2014
Publicatiedatum:10-12-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging beleidsregel abortusklinieken
De RvB besluit de beleidsregel Abortusklinieken 2015, met kenmerk BR/CU-2135, vast te stellen.

Beleidsregel eenmalige verrekening overgangsregeling kapitaallasten kind en jeugd
De RvB besluit de beleidsregel 'Eenmalige verrekening overgangsregeling kapitaallasten kind en jeugd', met kenmerk BR/CU-5119, vast te stellen.

Finale stand wettelijke reserve ZFW
De RvB besluit de finale stand van de wettelijke reserve ZFW per 31 december 2005 per (voormalig) ziekenfonds vast te stellen  en voor alle ziekenfondsen tezamen vast te stellen op € 2.040.510.691,-.

Onderzoek uitvoering AWBZ 2013
De RvB besluit:

  • het samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2013 vast te stellen
  • de individuele rapporten van de concessiehouders over de uitvoering van de AWBZ 2013 vast te stellen
  • de individuele rapporten van de AWBZ-verzekeraars over de uitvoering van de AWBZ 2013 vast te stellen
  • het rapport uitvoering AWBZ, Wmo en Zvw 2013 CAK vast te stellen.

Naar boven