Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 24 september 2013
Publicatiedatum:23-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel en nadere regel basis GGZ

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel en nadere regel basis GGZ vast te stellen. De beleidsregel en nadere regel treden in werking per 1 januari 2014.

DOT - pakket - wijzigingen prestaties, tarieven en regelgeving medisch  specialistische zorg per 1 januari 2014

De Raad van Bestuur besluit om de release DOT (RZ14a) vast te stellen als productstructuur voor de medisch specialistisch zorg per 1 januari 2014.

De Raad van Bestuur besluit de kostendelen en de honorariumdelen van de tarieven van alle DBC-zorgproducten en overige zorgproducten vast te stellen zoals weergegeven in de DBC-zorgproducten- en tarieventabel.

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Prestaties en tarieven medisch specialistisch zorg' (BR/CU-2108) inclusief onderstaande 7 bijlagen vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2014 en vervangt de gelijknamige beleidsregel BR/CU-2104.

 • Bijlage 1 bij beleidsregel: Overzicht DBC-zorgproducten.
 • Bijlage 2 bij beleidsregel: Typeringslijsten per specialisme.
 • Bijlage 3 bij beleidsregel: Zorgactiviteitentabel.
 • Bijlage 4 bij beleidsregel: Overzicht overige zorgproducten.
 • Bijlage 5 bij beleidsregel: Stofnamen en indicatielijst add-on geneesmiddelen.
 • Bijlage 6 bij beleidsregel: Indicatielijst stollingsfactoren.
 • Bijlage 7 bij beleidsregel: Lijst ondersteunerhonoraria B-segment.

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Medisch specialistische zorg' (NR/CU-237) inclusief onderstaande 4 bijlagen vast te stellen. Deze nadere regel treedt in werking per 1 januari 2014 en vervangt de gelijknamige nadere regel NR/CU-228. Hierbij wordt een voorbehoud gemaakt voor de verplichting van het vermelden van zorgactiviteiten op de nota vanwege het nog lopende privacyonderzoek. Het gaat daarbij specifiek om de bijlage met te vermelden zorgactiviteiten.

 • Bijlage 1 bij regeling: Diagnose-combinatietabel.
 • Bijlage 2 bij regeling: Registratieaddendum.
 • Bijlage 3 bij regeling: Overzicht zorgactiviteiten op nota.
 • Bijlage 4 bij regeling: Sjabloon Standaard prijslijst.

De Raad van Bestuur besluit Theo Langejan te mandateren om de laatste wijzigingen in het voorliggende pakket te accorderen. In de communicatie wordt vooral gefocust op de systematiek.

Naar boven