Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 21 augustus 2012
Publicatiedatum:20-08-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing regeling Declaratiebepalingen GGZ

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Declaratiebepalingen DBC GGZ' (NR/CU-521) vast te stellen.

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen extramurale farmaceutische zorg

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg' (BR/CU-5046) ongewijzigd te laten.

Naar boven