Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 12 juli 2011
Publicatiedatum:31-07-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Reikwijdte beleidsregel Functiegerichte budgettering

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel Functiegerichte budgettering met een gecorrigeerde reikwijdtebepaling vast te stellen. De beleidsregel treedt na publicatie in werking met uitzondering van de reikwijdte welke met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 in werking treedt.

Aanpassing beleidsregel Farmaceutische zorg 2011

De Raad van Bestuur besluit de aangepaste beleidsregel Farmaceutische zorg 2011 vast te stellen. De beleidsregel treedt op 1 augustus 2011 in werking.

Nadere regel gegevensuitvraag beheersmodel

De Raad van Bestuur besluit de voorliggende nadere regel Gegevensuitvraag toetreders 2010 en 2011 met bijbehorende bijlagen vast te stellen. De nadere regel treedt op 12 juli 2011 in werking.

Vrije prijsvorming in de farmacie

De Raad van Bestuur besluit:

  • De beleidsregel Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg vast te stellen. De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.
  • De regeling Declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg vast te stellen. De regeling treedt in werking op 1 januari 2012.
Naar boven