Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 1 februari 2011
Publicatiedatum:08-02-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Herziening schoning loonkosten medisch specialisten in loondienst
De Raad van Bestuur besluit, met inachtneming van de gemaakte opmerking, de beleidsregel 'Herziening budgetschoning B-segment loonkosten medisch specialisten in loondienst vast te stellen' (BR/CU-2026). Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2010.

Naar boven