Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 13 juli 2010
Publicatiedatum:21-07-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel contracteerruimte 2010
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Contracteerruimte 2010' (CA-447)  vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Beleidsregel weesgeneesmiddelen
De Raad van Bestuur besluit in te stemmen met opname van trabectedine (merknaam Yondelis) op de stofnamenlijst van de beleidsregel weesgeneesmiddelen. De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Weesgeneesmiddelen in academische ziekenhuizen' (CU-2000) vast te stellen. De toevoeging van de stofnaam trabectedine aan de stofnamenlijst werkt terug tot 1 januari 2009. De beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20 lid 2 sub b van de Wmg wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2010.

Dit besluit betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg met circa € 5,3 miljoen. VWS is akkoord met deze uitbreiding. 

Handleiding uitvoeringsverslag en financiële verantwoording concessiehouders 2010
De Raad van Bestuur besluit de Handleiding uitvoeringsverslag en financiële verantwoording concessiehouders 2010 vast te stellen. De handleiding wordt gepubliceerd op de website.

Contracteerruimte en knelpunten procedure 2011
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels 'Knelpuntenprocedure AWBZ 2011' (CA-441) en 'Contracteerruimte AWBZ 2011' (CA-442) en de nadere regel 'Capaciteitsmutaties AWBZ 2011' (NR/CA-300-003) vast te stellen. Deze beleidsregels en nadere regel treden in werking op 1 januari 2011.

Naar boven