Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 16 maart 2010
Publicatiedatum:22-03-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing Nadere Regels in verband met eerder vastgestelde beleidsregel 'Verpleging in de thuissituatie'

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling' (CUI/NR-10D0008368) vast te stellen.

Naar boven