Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 8 december 2009
Publicatiedatum:15-12-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging beleidsregels Care

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

§                 ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ’ (CA-406).

§                 ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten’ (CA-395).

§                 ‘Loon- en materiële kosten Kind en Jeugd GGZ intramuraal’ (CA-408).

§                 ‘Kleinschalig wonen’ (CA-401).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2010.

Wijziging beleidsregelbedragen abortusklinieken

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Abortusklinieken’ (CI-1127) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Budgetschoning opleidingsfonds audiologische centra en epilepsiecentra

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Budgetschoning opleidingsfonds audiologische centra en epilepsiecentra’ (CI-1126) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2010.

Beleidsregel budgettering ambulancezorg

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Budgettering ambulancezorg 2010’ (CI-1132) vast te stellen. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2010.

Beleidsregels en nadere regels curatieve GGZ

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

§                 ‘Intramurale GGZ Zvw: loon- en materiële kosten’ (CU-5023).

§                 ‘Extramurale zorg GGZ Zvw’ (CU-5021).

§                 ‘Tarifering onderlinge dienstverlening’ (CU-5022).

§                 ‘Overige producten GGZ Zvw’ (CU-5020).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2010.

De Raad van Bestuur besluit de volgende regelingen vast te stellen:

§                 ‘Administratieve organisatie en interne controle registratie en facturering dbc ggz’ (GG/NR-100.112).

§                 ‘Verplichte aanlevering minimale dataset GGZ Zvw’ (GG/NR-100.111)

§                 ‘Informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw’ (GG/NR-100.113).

De Raad van Bestuur besluit de tariefbeschikking ‘Overige producten GGZ Zvw’ vast te stellen.

Naar boven