Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 14 april 2009
Publicatiedatum:08-04-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Budgetcompensatie bloedkosten 2009

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

§       “Aanpassing aanvaardbare kosten academische ziekenhuizen 2009” (CI-1100).

§       “Aanpassing aanvaardbare kosten algemene ziekenhuizen 2009” (CI-1101).

Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009.

De met dit besluit gemoeide macromeerkosten zijn € 6,6 miljoen. VWS is hierover geïnformeerd en is akkoord.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS stelt jaarlijks de begroting van Sanquin vast. Hieruit volgt een macrobedrag dat in de ziekenhuisbudgetten verwerkt moet worden om de kostenontwikkeling voor bloedproducten te compenseren. Voor 2009 is het macrobedrag € 6,6 miljoen, voor het A en B-segment samen.

§       VWS geeft aan dat het beschikbaar gestelde bedrag naar evenredigheid van de omvang van het A- en het B-segment in de ziekenhuisbudgetten (A-segment) verwerkt moet worden respectievelijk via het B-segment geacht wordt verrekend te worden. Dat houdt in dat in 2009 66% van het beschikbaar gestelde bedrag in de ziekenhuisbudgetten verwerkt moet worden (€ 4,4 miljoen).

Naar boven