Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 29 september 2008
Publicatiedatum:03-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Kaakchirurgie

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de nieuwe productstructuur voor kaakchirurgie. De Raad van Bestuur besluit de nieuwe productstructuur op te nemen in de DBC-tabellen voor het DBC-pakket 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De voorgestelde productstructuur is bekend bij partijen, is juridisch houdbaar en technisch voldoende uitgewerkt.

§       De voorgestelde productstructuur voor kaakchirurgen brengt inhoudelijk geen verandering teweeg, behalve dat aanlevering van data voor analyse doeleinden aan het Data Informatie Systeem in 2009 verplicht wordt of via het gebruik van DIS-formats plaatsvindt. De NZa streeft vanuit het consumentenbelang naar een volledig transparant declaratiesysteem voor kaakchirurgie in 2010.

§       De adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd.

Categorale instellingen

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de nieuwe productstructuren voor Revalidatie en Radiotherapie. De Raad van Bestuur besluit de nieuwe productstructuren op te nemen in de DBC-tabellen voor het DBC-pakket 2009.

De Raad van Bestuur gaat, mede op basis van de Aanwijzing van VWS, akkoord met de verlenging van het experiment “Epilepsie” in 2009. De Raad van Bestuur stelt daartoe de Beleidsregel “Verlenging experiment epilepsie 2009 (CI-1078)” vast. Deze Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De voorgestelde productstructuren zijn bekend bij partijen, zijn juridisch houdbaar en technisch voldoende uitgewerkt.

§       De integrale bekostiging van medisch specialistische zorg wordt met voorliggende productstructuren een stap verder gebracht.

§       De adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd.

FB-onderhoud 2009

De Raad van Bestuur besluit conform voorstel dat de volgende knelpunten worden weggenomen in het FB-onderhoud 2009:

§       Levende donoren bij niertransplantaties.

§       Drug eluting stent.

§       Radiologische stents.

§       Oesophagus.

§       Reparatie FB-onderhoud 2007.

Dit besluit betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg met € 38 miljoen. VWS is hierover geïnformeerd en is akkoord.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Met het voorliggende voorstel worden de belangrijkste knelpunten van het huidige FB-systeem weggenomen.

§       Voor de consument betekent dit dat de contiuïteit van deze zorg geborgd is.

§       De adviescommissie Cure Instellingen heeft verdeeld geadviseerd. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen was van mening dat er bij de bekostiging van Natte Macula Degeneratie specifieke parameterwaarden moeten worden vastgesteld.

Naar boven