Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 3 maart 2008
Publicatiedatum:06-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels investeringen academische en algemene ziekenhuizen 2006 en 2007

De Raad van Bestuur stelt de volgende Beleidsregels vast:

§       “Investeringen 2006 ziekenhuizen” (CI-1051).

§       “Investeringen 2007 ziekenhuizen” (CI-1052).

§      “Investeringen 2006 academische ziekenhuizen” (CI-1053).

§       “Investeringen 2007 academische ziekenhuizen” (CI-1054).

De Beleidsregels CI-1051 en CI-1053 treden in werking per 1 januari 2006. De Beleidsregels CI-1052 en CI-1054 treden in werking per 1 januari 2007.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De beleidsregelbedragen voor de investeringen worden jaarlijks geïndexeerd. Het betreft een index voor de materiële en personele kosten.

§       In de budgetten van de (academische) ziekenhuizen wordt – tot aan het moment dat de definitieve indexcijfers beschikbaar komen – eerst gewerkt met voorlopige indexcijfers voor investeringen.

§       Recent zijn de definitieve indexcijfers over 2006 en 2007 bekend geworden. Het vaststellen van voorliggende Beleidsregels voor investeringen 2006 en 2007 betreft de formalisering van de definitieve indexcijfers.

Naar boven