Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 15 augustus 2017
Publicatiedatum:06-10-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Gewijzigde beleidsregels Wlz 2018 

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven
zorgzwaartepakketten 2018 met kenmerk BR/REG-18143b vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Bijlage 3 bij Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018 met kenmerk BR/REG-18143b vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 met kenmerk BR/REG-18141a vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Bijlage bij Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 met kenmerk BR/REG-18141a vast te stellen.

Budgettair kader 2017,2018 nieuw verdeelmodel en overgangsmodel nieuwe verdeling. Beleidsregel, nadere regel en gegevensaanleverstandaard experiment persoonsvolgorde inkoop 2017, 2018

De Raad van Bestuur besluit om mandaat te verlenen aan de voorzitter om de Beleidsregel budgettair kader Wlz 2018 vast te stellen naar aanleiding van de door de Raad van Bestuur gemaakte opmerkingen.

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel Experiment persoonsvolgende inkoop 2018 met kenmerk BR/REG-18134 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Nadere regel Experiment persoonsvolgende inkoop 2018 met kenmerk NR/REG-1819 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Nadere regel Experiment persoonsvolgende inkoop 2017 met kenmerk NR/REG-1733b vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Gegevens-aanleverstandaard Experiment persoonsvolgende inkoop (GA WLZ-ZKR 1.0 v1.2) vast te stellen.

Samenvattend rapport Zvw 2016 

De Raad van Bestuur besluit om het samenvattend rapport vast te stellen. Er zal een interactief vormgegeven versie daarvan worden gemaakt voor publicatie op de website.

De Raad van Bestuur besluit om de brieven aan het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland en stakeholders vast te stellen.

Goedkeuringsbesluit concentratie Stichting Catharina Ziekenhuis - Stichting Sint Anna Ziekenhuis 

De Raad van Bestuur besluit om goedkeuring te verlenen aan het tot stand brengen van de concentratie tussen Stichting Catharina Ziekenhuis en Stichting St. Anna Zorggroep waarop de aanvraag betrekking heeft.

Naar boven