Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 30 november 2016
Publicatiedatum:06-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Verzoek om toelating Advies Commissies

De Raad van Bestuur besluit dat een vertegenwoordiger van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) wordt uitgenodigd om de vergaderingen van de adviescommissie Care bij te wonen als bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Regeling Adviescommissies.

De Raad van Bestuur besluit om Verenso toe te laten tot de adviescommissies Care, Cure EZK en Cure TSZ, ggz en FZ.

Rapport monitoring zeer gespecialiseerde ggz-instellingen

De Raad van Bestuur besluit om de brief aan VWS met daarin de algemene uitkomsten van de monitor vast te stellen.

Vaststelling regeling Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz uitvoerder 

De Raad van Bestuur besluit om de regeling 'Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerder' met kenmerk TH/NR-008 inclusief de bijlagen vast te stellen.

Naar boven