Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 12 juli 2016
Publicatiedatum:13-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing regelgeving voor de overgangsregeling NHC en NIC in de forensische zorg (vanaf boekjaar 2015)

De Raad van Bestuur besluit om de volgende beleidsregels vast te stellen

  • ‘Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de forensische zorg' met kenmerk BR/FZ-0025.
  • ‘Invoering normatieve inventariscomponent (NIC) in de forensische zorg' met kenmerk BR/FZ-0026.

NICU tarief 2016

De Raad van Bestuur besluit om het tarief voor de prestatie Neonatale Intensive Care met declaratiecode 190150 met ingang van 1 juli 2016 vast te stellen op € 2.012,34.


Wijzigingen Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan Consumenten

De Raad van Bestuur besluit om de nadere regel ‘Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten’ met kenmerk TH/BR-007 vast te stellen.


Accountsprotocol verantwoordingen RVE met oplevering in 2017

De Raad van Bestuur besluit om ‘Accountsprotocol verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017’ vast te stellen.

Naar boven