Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 24 mei 2016
Publicatiedatum:21-07-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Uitstel indieningstermijn nacalculatie GGZ Zvw 2013

De Raad van Bestuur besluit tot het verlenen van generiek uitstel voor de indiening van de nacalculatie ggz Zvw 2013, van 1 juni 2016 naar 1 augustus 2016.

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Nacalculatie doorloop DBC's 2012, afrekening correcties 2008-2012 en nacalculatie DBC's 2013' BR/CU-5150 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ' NR/CU-571 vast te stellen.

Advies budgettair kader Wlz 2016

De Raad van Bestuur besluit het advies 'Budgettair Kader Wlz 2016' vast te stellen. Eind augustus 2016 zal de NZa een aanvullend advies uitbrengen.

Advies tariefstelling in relatie tot de invoering van prestatiebekosting in de forensische zorg.

De Raad van Bestuur besluit het advies 'Tariefstelling in relatie tot de invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg', inclusief de bijbehorende reactietabel, vast te stellen en te publiceren.

Naar boven