Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 1 maart 2016
Publicatiedatum:21-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Meldingsformulier Voicelogging

De raad van bestuur besluit om opnames van telefoongesprekken ten behoeve van coachings- en opleidingsdoeleinden van voorlichters gedurende de periode 1 maart tot en met 31 december 2016, of zoveel korter als de beoogde 'Regeling voicelogging voor coachings- en opleidingsdoeleinden NZa' en het daarbij behorende permanente meldingsformulier in werking treden, mogelijk te maken. Dit overeenkomstig het bij de rvb-stukken gevoegde tijdelijke meldingsformulier.

Verkenning van bekostigingsmodellen voor het modulair pakket thuis

De raad van bestuur besluit om het rapport 'Verkenning van bekostigingsmodellen voor het modulair pakket thuis, eindrapport' te publiceren. De NZa neemt nog geen standpunt in. Een standpuntbepaling volgt na consultering in de Adviescommisie.

Aanpassing beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015 en 2016

De raad van bestuur besluit om, als gevolg van deze gegrondverklaring, de beleidsregel 'Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2015' BR/CU-7165 met ingang van 1 april 2016 in werking te laten treden.

De raad van bestuur besluit om, als gevolg van deze gegrondverklaring, de beleidsregel 'Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2016' BR/CU-7166 met ingang van 1 april 2016 in werking te laten treden.

Bovenstaande met inachtneming van wat besproken is.

Naar boven