Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 23 februari 2016
Publicatiedatum:21-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Overeenkomst tussen NZa en Tilburg University

De raad van bestuur besluit tot ondertekening van de overeenkomst bijzondere leerstoel NZa-leerstoel 'Organisatie en financiering van de zorgsector',.

Beleidsregels budgettair kader Wlz 2015 en 2016

De raad van bestuur besluit de gewijzigde beleidsregels 'Budgettair kader Wlz 2015' CA-BR-1502d en 'Budgettair kader Wlz 2016' CA-BR-1602c vast te stellen.

1. Controleprotocol beschikbaarheidbijdrage gespecialiseerde Brandwondenzorg 2015
2. Controleprotocol beschikbaarheidbijdrage SEH en AV 2013, 2014 en 2015

De raad van bestuur besluit het controleprotocol 'Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Gespecialiseerde Brandwondenzorg COS 805 COS 4400' vast te stellen.

De raad van bestuur besluit het controleprotocol 'Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015' vast te stellen.

Beslissing op bezwaar T&H Markttoezicht en Zorgfusietoets

De raad van bestuur besluit om het bezwaar van de cliëntenraad van Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis ongegrond te verklaren.

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage Cure op aanvraag

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'Beschikbaarheidbijdrage Cure- op aanvraag' BR/CU-5145 vast te stellen.

Tweede go (release en regelgeving) ggz/fz 2017

De raad van bestuur besluit om de inhoud van de 2e go vast te stellen.

Aanpassing declaratiebepalingen ggz 2013 (jaarrekeningproblematiek)

De raad van bestuur besluit de nadere regel Áanpassing declaratiebepalingen dbc's in de curatieve ggz met betrekking tot hoofdbehandelaarschap en verblijf' NR/CU-570 vast te stellen.

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Aanpassing prestaties en tarieven tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg met betrekking tot verblijf 2013' BR/CU-5148 vast te stellen.

Monitor Integrale tarieven

De raad van Bbstuur besluit de monitor integrale bekostiging, inclusief de bijbehorende aanbiedingsbrief, vast te stellen.

Onderzoek msz 'Compliant registreren en declareren'

De raad van bestuur besluit het rapport 'Compliant registreren en declareren' vast te stellen.

De raad van bestuur besluit de waaier 'Compliant registreren en declareren' vast te stellen.

Naar boven