Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 3 november 2015
Publicatiedatum:23-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels en nadere regels Wet langdurige zorg 2015 en 2016

De Raad van Bestuur besluit de voorgelegde beleidsregels en nadere regels Wet langdurige zorg 2015 en 2016 vast te stellen.

Definitie dagverpleging

De Raad van Bestuur besluit dat de definitie van dagverpleging wordt gewijzigd van

"Een aantal uren durende vorm van verpleging in een ziekenhuis op een voor dagverpleging ingerichte afdeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling."

naar

"Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch(e) onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling."

Concept Model Uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015

De Raad van Bestuur besluit het concept Model Uitvoeringsverslag en financieel verslag 2015 Verantwoording Wlz-uitvoerders over de uitvoering Wlz vast te stellen.

Onderzoek zorgplicht: rapport inkoop en wachtlijsten GGZ

De Raad van Bestuur besluit het rapport "Inkoop en wachtlijsten GGZ" vast te stellen en is akkoord met de voorgenomen maatregelen die in het rapport worden genoemd.

Naar boven