Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 27 oktober 2015
Publicatiedatum:06-11-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Intrekken beleidsregel 'Tandheelkundige zorg Wet langdurige zorg'

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Tandheelkundige zorg Wet langdurige zorg' (BR/CU-7127) per 1 juli 2015 in te trekken.

Vaststellen add-on geneesmiddelenbeleid 2017

De raad van bestuur besluit de beleidsregel, nadere regel en privacyverklaring over het add-on geneesmiddelenbeleid 2017 vast te stellen.

Naar boven