Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 9 juni 2015
Publicatiedatum:03-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Release en regelgeving ggz/fz 2016
De raad van bestuur stelt de volgende beleidsregels en regelingen vast:

  • BR/CU-5136: Beleidsregel Prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.
  • NR/CU-562: Regeling Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.
  • BR/FZ-0022: Beleidsregel Prestaties en tarieven forensische zorg.
  • NR/FZ-0013: Regeling DBBC’s, ZZP’s en extramurale parameters forensische zorg.

De Raad van Bestuur stelt ook de bijbehorende informatieproducten en tabellen vast.

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage Cure- op aanvraag: SEH/AV
De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Beschikbaarheidbijdrage Cure – op aanvraag' met nummer BR-CU-5134 vast te stellen onder voorbehoud van de definitieve aanwijzing van de minister van VWS. 

Budgetpolissen
De raad van bestuur besluit het rapport budgetpolissen vast te stellen.

Naar boven