Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 2 juni 2015
Publicatiedatum:03-09-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Zorgspecifieke concentratietoets
De raad van bestuur besluit voor deze concentratie goedkeuring verlenen in de zin van artikel 49a Wmg.

Brief aan VWS; eerstelijns verblijf
De raad van bestuur besluit om VWS per brief te adviseren om per 2016 geen bekostiging voor eerstelijns verblijf onder de Zvw in te voeren, maar de subsidieregeling een jaar te verlengen.

Naar boven