Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 14 april 2015
Publicatiedatum:01-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing validatieregels GGZ/FZ
De raad van bestuur besluit dat de validatieregels 2015 in de ggz en de forensische zorg worden gewijzigd. Hiertoe worden de validatieregels 'val7028' en 'val6808' aangepast.

Verantwoording realisatie honorariumomzet beheermodel 2014
De Raad van Bestuur besluit het realisatieformulier 2014 vast te stellen en het controleprotocol 'verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014' vast te stellen.

Prestatiemeting Wlz 2015
De Raad van Bestuur besluit het Protocol Prestatiemeting Wlz 2015 vast te stellen.

Beleidsregels beschibaarheidsbijdrage Cure, op aanvraag en ambstshalve
De Raad van bestuur besluit de beleidsregels beschikbaarheidsbijdrage Cure, op aanvraag (kenmerk BR/CU-5131) en beschikbaarheidsbijdrage Cure, ambtshalve (kenmerk BR/CU-5130) vast te stellen.

Risicoverkenning faillissementen zorgverzekeraars en ziekenhuizen
De Raad van Bestuur besluit de voorzitter van de Raad van Bestuur te machtigen de monitor 'risicoverkenning faillissementen zorgverzekeraars en ziekenhuizen' en de bijbehorende beleidsbrief vast te stellen. 

Naar boven