Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 27 januari 2015
Publicatiedatum:18-02-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Marktscan Forensische zorg en beleidsbrief
De rvb besluit:

  • de marktscan Forensische Zorg in strafrechtelijk kader 2014 vast te stellen (besluit van 13 januari 2015);
  • de beleidsbrief bij de marktscan Forensische Zorg vast te stellen en te verzenden aan de Staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie (besluit van 27 januari 2015).

Beleidsregel Garantieregeling Kapitaallasten 2013-2016 (BR/CU-2139)
De rvb besluit de beleidsregel Garantieregeling Kapitaallasten 2013-2016, met kenmerk BR/CU-2139, vast te stellen.
 
Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage Cure - op aanvraag (BR/CU-5128)
De rvb besluit de beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage Cure - op aanvraag, met kenmerk BR/CU-5128, vast te stellen.

Naar boven