Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 15 december 2014
Publicatiedatum:22-01-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels Medische vervolgopleidingen
De RvB besluit:

  • de beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 (AL/BR-0025) vast te stellen.
  • de beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2014 (AL/BR-0035) vast te stellen.

Beleidsregels Curatieve zorgfuncties
De RvB besluit:

  • de beleidsregel Beschikbaarheidbijdragen curatieve zorgfuncties - op aanvraag, met kenmerk BR/CU-5126, vast te stellen;
  • de beleidsregel Beschikbaarheidbijdragen curatieve zorgfuncties - ambtshalve, met kenmerk BR/CU-5125, vast te stellen;
  • de beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg universitaire medische centra, met kenmerk BR/CU-2140, vast te stellen.

Beleidsregel Nacalculatie doorloop DBC's 2012, afrekening correcties 2008-2012 en nacalculatie DBC's 2013 en nadere regel Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ
De RvB besluit:

  • de beleidsregel Nacalculatie doorloop DBC's 2012, afrekening correcties 2008-2012 en nacalculatie DBC's 2013, met kenmerk BR/CU-5123, vast te stellen;
  • de nadere regel Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ, met kenmerk NR/CU-558, vast te stellen.

Beleidsregel Regionale ambulancevoorzieningen 2015
De RvB besluit de beleidsregel Regionale ambulancevoorziening 2015, met kenmerk BR/CU-7122, vast te stellen.

Beleidsregel Declaratie magistrale bereidingen
De RvB besluit de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen extramurale farmaceutische zorg, met kenmerk BR/CU-5124, vast te stellen. De ingangsdatum van de beleidsregel is 1 januari 2015.

Nadere regel gespecialiseerde GGZ
De RvB besluit de nadere regel Gespecialiseerde GGZ, met kenmerk NR/CU-556, vast te stellen. De ingangsdatum van de beleidsregel is 1 januari 2015.

Naar boven