Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 28 april 2014
Publicatiedatum:16-05-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Update DOT-pakket 2014 (RZ14c)

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Bestuurlijk rechtsoordeel modelovereenkomst' (TH/BR-013) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 juni 2014.

De Raad van Bestuur besluit om de update van het DOT-pakket 2014 (RZ14c) vast te stellen als productstructuur voor de medisch specialistische zorg per 1 juni 2014.

De Raad van Bestuur besluit de kostendelen en de honorariumdelen van de tarieven van alle DBC-zorgproducten en overige zorgproducten per 1 juni 2014 vast te stellen zoals weergegeven in de DBC-zorgproducten- en tarieventabel.

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg' (BR/CU-2121) inclusief de volgende acht bijlagen vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 juni 2014. Deze beleidsregel vervangt de gelijknamige beleidsregel BR/CU-2111.

 • Bijlage 1 bij beleidsregel: Overzicht DBC-zorgproducten.
 • Bijlage 2 bij beleidsregel: Typeringslijsten per specialisme.
 • Bijlage 3 bij beleidsregel: Zorgactiviteitentabel.
 • Bijlage 4 bij beleidsregel: Overzicht overige zorgproducten.
 • Bijlage 5 bij beleidsregel: Stofnamen en indicatielijst add-on geneesmiddelen.
 • Bijlage 6 bij beleidsregel: Indicatielijst stollingsfactoren.
 • Bijlage 7 bij beleidsregel: Kapitaallasten opslag geriatrische revalidatiezorg.
 • Bijlage 8 bij beleidsregel: Lijst ondersteunerhonoraria B-segment.

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Medisch specialistische zorg' (NR/CU-247) inclusief de volgende vier bijlagen vast te stellen. Deze regeling vervangt de gelijknamige regeling NR/CU-240. De verplichtingen die uit deze regeling voortvloeien treden in werking op 1 juni 2014. Een ander met inachtneming van het hierna te noemen nadere besluit dat zal worden genomen.

 • Bijlage 1 bij regeling: Diagnose-combinatietabel.
 • Bijlage 2 bij regeling: Registratieaddendum.
 • Bijlage 3 bij regeling: Overzicht zorgactiviteiten op nota.
 • Bijlage 4 bij regeling: Sjabloon Standaard prijslijst.

De Raad van Bestuur besluit om op basis van de nieuwe aanlevering van kostprijzen door ziekenhuizen en het aanvullend kostprijsonderzoek naar algemene kindergeneeskunde de kostentarieven per 1 juni 2014 te herijken. 

Naar boven