Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 11 maart 2014
Publicatiedatum:17-04-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Regelgeving Forensische Zorg als gevolg van wijziging taakverdeling Ministerie Veiligheid en Justitie en de NZa

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels 'Overgang naar DBBC bekostiging in de forensische zorg' (BR/FZ-0012) en 'Invoering NHC in de forensische zorg' (BR/FZ-0013) vast te stellen. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2013.

De Raad van Bestuur besluit de regeling 'Verplichte informatie aanlevering forensische zorg' (NR/FZ-009) vast te stellen. Deze regeling treedt in werking per 1 april 2014.

Naar boven