Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 3 december 2013
Publicatiedatum:11-12-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel tandheelkundige zorg en beleidsregel orthodontistische zorg per 1 januari 2014

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels 'Tandheelkundige zorg' (BR/CU-7093) en 'Orthodontische zorg' (BR/CU-7094) vast te stellen. Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2014.

Beleidsregels en regeling Generalistische basis GGZ

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Generalistische basis GGZ (BR/CU-5106) en de regeling 'Generalistische basis GGZ' (NR/CU 539) vast te stellen. De beleidsregel en de regeling treden in werking per 1 januari 2014.

Beleidsregel Prestaties en tarieven tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels 'Verlenging transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve GGZ' (BR/CU-5104) en 'Beschikbaarheidbijdrage curatieve zorgfuncties GGZ 2014' (BR/CU-5105) vast te stellen. Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2014.

Beleidsregel Beschikbaarheidsbijdrage SEH en acute verloskunde

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Beschikbaarheidsbijdrage SEH en acute verloskunde' (BR/CU-2105) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2013 en vervalt per 31 december 2013.

Naar boven