Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 30 juli 2013
Publicatiedatum:23-10-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel en nadere regel Beheersmodel honoraria vrijgevestigde medisch specialisten
De Raad van Bestuur besluit beleidsregel BR/CU-2106, 'Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten' en nadere regel NR/CU-223, 'Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten' vast te stellen.

Naar boven