Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 2 april 2013
Publicatiedatum:03-04-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels mondzorg
De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidregels en nadere regel vast te stellen:

  • Beleidsregel 'Tandheelkundige zorg' (BR/CU-7079).
  • Beleidsregel 'Tandheelkundige zorg AWBZ' (BR/CU-7080).
  • Beleidsregel 'Orthodontische zorg' (BR/CU-7078)
  • Beleidsregel 'Instellingen Jeugdtandverzorging' (BR/CU-7081)
  • Nadere regel 'Mondzorg' (NR/CU-715).

Deze beleidsregels en nadere regel treden in werking per 1 mei 2013.

Naar boven