Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 2 oktober 2012
Publicatiedatum:11-10-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Professionalisering beleidsregel innovatie

De Raad van Bestuur besluit tot het vaststellen van de beleidsregel 'Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties' (AL/BR-0011) en de nadere regel 'Regeling Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties' (AL/NR-0002). De beleidsregel en de nadere regel treden in werking per 1 november 2012.

NHC-tarieven AWBZ voor Kinderen en Jeugdigen GGZ en Forensische zorg 

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels 'Tarieven NHC bestaande zorgaanbieders' (CA-300-553) en 'Invoering en tarieven NHC en inventaris nieuwe zorgaanbieders' (CA-300-554) vast te stellen. In deze beleidsregels zijn de NHC-tarieven kinderen en jeugdigen GGZ en FZ geïndexeerd naar het prijspeil 2013. Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2013.

Naar boven