Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 11 september 2012
Publicatiedatum:18-09-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel verloskunde

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Verloskunde' (BR/CU-7060) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

Schuif kapitaallasten 2012

De Raad van Bestuur besluit dat partijen de gelegenheid krijgen een eigen verdeling van kapitaalasten aan de NZa op te geven. Deze mogelijkheid moet bij de productieafspraak Zvw plaatsvinden.

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels en nadere regel vast te stellen:

  • Beleidsregel 'Invoering NHC bestaande zorgaanbieders 2012' (CA-300-551). Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.
  • Beleidsregel 'Invoering NHC bestaande zorgaanbieders 2013' (CA-300-552). Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2018.
  • Beleidsregel 'Aanvaardbare kosten' (CU-5053). Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2013.
  • Nadere Regel 'Informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw' (CU-522). Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie in Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst.
Naar boven