Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 29 november 2011
Publicatiedatum:07-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Regeling verplichte aanlevering minimale dataset somatische zorg

De Raad van Bestuur besluit de regeling 'Verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS)' vast te stellen. De regeling treedt in werking per 1 januari 2012.

Naar boven