Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 15 november 2011
Publicatiedatum:23-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Nadere regels ‘Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties’ en ‘Samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg’

De Raad van Bestuur besluit de regelingen ‘Administratie- en declaratievoorschriften Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties vaststellen’ (AL/NR-0001) en ‘Administratie- en declaratievoorschriften Module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg’ (CU/NR-709) vast te stellen. Beide regelingen treden in werking per 1 januari 2012.

Naar boven