Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 8 november 2011
Publicatiedatum:14-11-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging stofnamenlijst beleidsregel dure geneesmiddelen

De Raad van Bestuur besluit tot de volgende wijzigingen van de stofnamenlijst dure geneesmiddelen:

  • Abatacept (Orencia) verwijderen.
  • De indicatie 'de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend en/of refractair mantelcellymfoom' behorend bij de stofnaam temsirolimus (Torisel) niet voorlopig toe te voegen.
  • Cabazitaxel (Jevtana) voorlopig toe te voegen met terugwerkende kracht tot 1 maart 2011 (registratiedatum is 17 maart 2011).

Dit besluit betekent in principe een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg in 2011 van circa € 3,5 miljoen.

Naar boven