Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 30 augustus 2011
Publicatiedatum:06-09-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Bijstelling ziekenhuiskorting € 233 miljoen
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Budgetkorting 2011 in verband met overschrijding ziekenhuiskader' vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst, werkt terug tot 1 januari 2011 en vervalt met ingang van 31 december 2011.

Aanvulling bijlage bij beleidsregel 'Toetsingskader Beoordeling Productstructuur DBC-systematiek'
De Raad van Bestuur besluit om de aanvullende hoofdstukken 1, 3 en 4 van de bijlage bij de beleidsregel 'Toetsingskader Beoordeling productstructuur DBC- systematiek' (BR/CU-5044) vast te stellen.

Naar boven