Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 17 mei 2011
Publicatiedatum:11-05-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Nadere regel Declaratiebepalingen DBC GGZ

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Declaratiebepalingen DBC GGZ' (NR/CU-508) vast te stellen. Deze nadere regel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub a, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst.

Naar boven