Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 28 maart 2011
Publicatiedatum:27-03-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel functiegerichte budgettering revalidatie

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Functiegerichte budgettering revalidatie' (CU-2030) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking op de datum van publicatie in de Staatscourant en heeft betrekking op de budgetvaststelling over de tijdvakken vanaf 1 januari 2011.

Naar boven