Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 29 juni 2010
Publicatiedatum:07-07-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Definities GGZ AWBZ en Zorgverzekeringswet
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Definities geestelijke gezondheidszorg AWBZ en Zorgverzekeringswet' (CA-407 / CU-5027) vast te stellen.

Budgetcompensatie bloedkosten 2010
De Raad van Bestuur besluit de regel meerkosten bloed voor het jaar 2010 bij algemene en academische ziekenhuizen te indexeren met 1,9%.

DOT: brief over release pakket RS-05
De Raad van Bestuur besluit, met inachtneming van een tekstuele opmerking, akkoord te gaan met verzending van de concept brief aan de stichting DBC Onderhoud.

Naar boven