Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 14 en 15 december 2009
Publicatiedatum:05-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels eerstelijns psychologie

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Tarief en prestatiebeschrijvingen voor eerstelijns psychologische zorg’ (CV-6300-4.0.1-3) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2010.

Vaststellen regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg

De Raad van Bestuur besluit de regeling ‘Verplichte publicatie wachttijden somatische zorg’ (CI/NR-100.110) vast te stellen.

Beleidsregel dure geneesmiddelen

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Dure geneesmiddelen’ (CI-1114) conform voorstel vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2010.

De volgende wijzigingen zijn verwerkt in de beleidsregel:

  • De stofnaam azacitidine is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 toegevoegd voor budgettaire compensatie.
  • De indicatie plaatselijk teruggekeerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 toegevoegd aan de stofnaam cetuximab en toegelaten voor budgettaire compensatie.    
  • De indicatie derdelijns behandeling van gemetastaseerd colorectale kanker bij patïenten met een niet-gemuteerd KRAS-gen is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 toegevoegd aan de stofnaam cetuximab en toegelaten voor budgettaire compensatie volgens de beleidsregel dure geneesmiddelen. Hierbij is tevens de substitutiebepaling toegepast.
  • De omschrijving op de stofnamenlijst van ibritumomab tiuxetan is gewijzigd in '90-Y-ibritumomab-tiuxetan (te bereiden uit ibritumomab-tiuxetan en 90-yttriumchloride)'.

Dit besluit betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg met circa € 12 tot € 20 miljoen.

Verpleging in de thuissituatie in verband met medisch specialistische zorg

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg’ (CI-1116 / CA-402) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2010.

Beleidsregel knelpuntenprocedure

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Knelpuntenprocedure’ (CA-412) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2010.

Beleidsregels en andere regels curatieve GGZ

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

  • ‘Dwang en drang’
  • ‘Voorschotten en rentevergoeding Zvw GGZ’
  • ‘Overgang curatieve GGZ naar Zvw en invoering DBC's’ (CU-5014).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2010.

De Raad van Bestuur besluit de volgende Nadere Regelingen vast te stellen:

  • ‘Instructie DBC-registratie GGZ’.
  • ‘DBC GGZ validatie’.
  • ‘Publicatie wachttijden ambulante tweedelijns GGZ’.

Van dit besluit wordt een nieuwsbericht op de website van de NZa geplaatst.

Avond-, nacht- en weekendtarief huisartsen

De Raad van Bestuur besluit het verzoek van de Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen en zorgverzekeraars UVIT en CZ af te wijzen. Het verzoek betrof een extra betaaltitel voor de uitbetaling van een uurtarief van € 75,00 aan waarnemers die gedurende de weekeinden en op feestdagen van 11.00 tot 19.00 uur een extra dienst draaien.

Naar boven